Infokeskus

Klienditeenindus info@picturehappy.ee

Privaatsuspoliitika

Eesmärk


Antud Privaatsuspoliitika eesmärk on kirjeldada kuidas PH Print SIA ("Picture Happy", "me", "meile", "meie") kogub, kasutab ja jagab sinu kohast teavet kui kasutad meie kasutajaliidest (sealh meile kuuluvaid kodulehti ja mobiilirakendusi), samuti www.picturehappy.ee (edaspidi tekstis "Veebileht"). Palun loe antud dokument hoolikalt läbi, et aru saada mida me teeme. Kui mõni meie Privaatsuspoliitika aspekt jäi sulle arusaamatuks, siis palun võta meiega ühendust e-kirja teel privacy@picturehappy.eu. Meie Veebilehe kasutamist reglementeerivad ka Kasutustingimused.
PH Print SIA on Läti ettevõte, mis tegutseb peamise Rēzeknes 5b, LV-1073, Latvia. PH Print SIA Isikuandmete haldajana (vastavalt allolevale definitsioonile), andmeid kogutakse Veebilehe kaudu ning ja osa Isikuandmeid kogutakse kolmandate osapoolte kaasabil nagu määratletud antud Privaatsuspoliitikas.

Millist informatsiooni hõlmab antud Privaatsuspoliitika?


Antud privaatsuspoliitika hõlmab teavet, mida me sinult meie veebilehe kaudu kogume. Mõningaid meie veebilehe funktsioone saab kasutada ka isikuandmeid avaldamata, siiski on isikupäraste fototoodete loomiseks, antud toodetele tellimiseks ja tellimuste täitmiseks vaja tuvastada isiku andmeid. Osade meie veebilehe rubriikide ning võimaluste kasutamiseks pead esitama või peame sinu isikuandmeid koguma (nt sinu isiku tuvastamiseks vajalikud andmed). Isikuandmed võib muuhulgas sisaldada sellist infot nagu sinu nime ja e-posti aadressi. Oled vastutav selle eest, et sinu isiklikud andmed, mida oled Picture Happy'ile esitanud, oleksid korrektsed. Ebakorrektne informatsioon võib raskendada veebilehe kasutamist, sulle vajamineva informatsiooni saamist veebilehe kasutamisel ja meie võimalusi sinuga ühendust võtta.

Millega nõustud kui jätkad meie Veebilehe kasutamisega?


Palun arvesta, et meile mis tahes isikuandmeid esitades nõustud, et vastavalt meie privaatsuspoliitikale, kasutustingimustele, seadusega lubatud või seaduse poolt nõutud tingimustele võime sinu isikuandmeid koguda, kasutada ja avaldada. Kui sa ei nõustu antud tingimustega, siis ära esita meile oma isikuandmeid. Kui keeldud oma nõusolekut andmisest või loobud sellest, või kui sa ei soovi meile anda vajalikke isikuandmeid, siis võib juhtuda, et meil pole võimalik sulle pakkuda oma veebilehe teenuseid. Oma nõusolekut saad igal ajal muuta ja tagasi võtta oma profiililehel ja kinnita oma konto kustutamine. Pea meeles, et me mõnedel juhtudel võib isikuandmete kasutamiseks olla seadusest tulenev või lepingu täitmise kohustus.

Millist tüüpi teavet me kogume?


Kogume kahte põhitüüpi teavet
Teave meie veebilehe kasutamise kohta (isikut tuvastamata). Kui kasutajad tulevad meie veebilehele, võime jälgida, koguda ja koondada kokku teavet, mis näitab muu hulgas milliseid meie veebilehekülgi külastati, nende külastuse järjekorda, millal neid külastati ja milliseid veebilinke klõpsati. Seesuguste andmete kogumisel võime saada teavet kasutaja IP-aadressi, opsüsteemi ja veebilehitseja tarkvara kohta. Võimalik, et võime IP-aadressi alusel kindlaks määrata kasutaja interneti teenusepakkuja ja geograafilise asukoha ühenduse hetkel. Meie veebilehte külastades kasutame samuti (või võime kasutada) küpsiseid ja veebimajakaid. Lisateavet küpsiste ja veebimajakate kohta leiad Küpsiste kasutamise poliitikast.
Isikuandmed on info mida sina otse meiega jagad. Kogume isikuandmeid, mida sa meile jagad, kui oma kontot registreerid, uuendad või muudad, tooteid või teenuseid soetad, uudiskirju saad, meile e-kirju saadad ja / või muid meie veebilehe teenuste kasutad. Võime kasutada Sinu isikuandmeid, et vastata sinu küsimustele, pakkuda sinu poolt valitud konkreetseid teenuseid, saata sulle ajakohast teavet Picture Happy või muu Picture Happy turundustegevuse kohta ning saata e-kirju seoses veebilehe hooldustööde või uuendustega.
Konto loomine. Kui lood meie veebilehel endale konto, pead registreerudes sisestama Isikuandmed - oma nime ja e-posti aadressi.
Uuendused. Picture Happy võib pakkuda sulle võimalust saada e-posti teel uudiseid ja sooduspakkumisi. Nende teenustega liitumiseks pead jagama meiega isikuandmeid, näiteks oma e-posti aadressi.
Tellimuse vormistamine. Meie kodulehel tellimust vormistades tuleb teil edastada oma isikuandmeid, näiteks (kuid mitte ainult): nimi, perekonnanimi, isikukood (kui on olemas), firmanimi ja KM-kood (kui on olemas), telefoninumber (kui on olemas) ja kohaletoimetamise aadress (kui on olemas).
Suhtlus Picture Happy´ga. Võimalik, et saame sinu Isikuandmeid kui suhtled meiega e-kirjade vahendusel või kontakteerud muul moel.
Kolmandate osapoolte kaasabil krediit/deebetkaartide töötlemine. Picture Happy pakub sulle, kolmandate osapoolte, niinimetatud maksete töötlemise teenuse pakkuja läbi maksta meie teenuste eest krediit- / deebetkaardiga . Pange tähele, et antud teenuse pakkuja - mitte Picture Happy - kogub ja töötleb teie krediit/deebetkaardi andmeid.
Kolmandate isikute kaudu kohaletoimetamise teenused. Picture Happy annab võimaluse oma isikupäraseid fototooteid kolmandate osapoolte kaudu kohaletoimetamise teenuse abil mugavalt sihtkohta toimetada. Selle teenuse kasutamiseks pead meile esitama isikuandmeid, näiteks (kuid mitte ainult) oma nime, oma aadressi, oma Eesti mobiiltelefoninumbri (vajaduse korral), ettevõtte nimetuse (vajaduse korral). Picture Happy avalikustab antud isikuandmeid kolmandatele osapooltele toodete kohaletoimetamiseks.

Kuidas seda teavet kasutame?


Teave meie kodulehe kasutamise kohta. Veebilehe kasutamist puudutav teave aitab meil analüüsida olemasolevaid tooteid, samuti aitab kasutajate üldiste omaduste ja käitumise, demograafiliste näitajate ja huvide statistiline analüüs veebilehe erinevates valdkondades luua parema kvaliteediga teenuseid. Samal viisil võime seda teavet kasutada oma teenuste ja veebilehe turvalisuse tagamiseks.
Isikuandmeid, mida sa meile vahetult esitad. Juhul kui seda pole käesolevas Privaatsuspoliitikas ette nähtud või sinuga otseselt kokku lepitud, ei avalda Picture Happy sinu isikuandmeid. Lisaks käesolevas privaatsuspoliitikas toodud kasutusvaldkondadele võime avalikustada ja muul viisil kasutada isikuandmeid nagu allpool kirjeldatud.
Veebileht ja meie teenused. Sinu poolt meiega vahetult jagatud isiklik teave on vajalik sinu ligipääsu tagamiseks meie veebilehele ja selleks, et saaksid kasutada sulle huvipakkuvaid teenuseid.
Uuendused. Uudiskirjaga liitumise käigus edastatud isikuandmeid võime vajadusel kasutada veebilehe turundustegevustega seotud sõnumite edastamiseks. Samuti võime neid andmeid arhiveerida ja / või kasutada seda tulevikus sinuga suhtlemiseks, juhul kui meil on selleks seaduslik õigus.
Suhtlemine Picture Happy´ga. Kui saadad meile e-kirja või võtad meiega muul viisil ühendust, võime sinu poolt esitatud teavet kasutada sulle vastamiseks ja / või vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. Samuti võime neid andmeid arhiveerida ja / või kasutada seda tulevikus sinuga suhtlemiseks, juhul kui meil on selleks seaduslik õigus.
Picture Happy tegutsemise ja hoolduspartnerite avalikustamine. Kasutame erinevaid teenusepakkujaid, müüjaid ja töövõtjaid (kokkuvõtlikult "Töövõtjad"), kes aitavad meid oma toodete ja teenuste osutamisel. Meie töövõtjatel võib meile tooteid ja teenuseid osutades olla piiratud juurdepääs sinu isikuandmetele, avaldame vaid seda infot, mis on põhjendatud ja vajalik selleks, et saame sulle oma tooteid ja teenuseid osutada. Need töövõtjad võivad hõlmata müüjaid ja teenusepakkujaid, kes pakuvad meile veebilehe toimimise ja hooldusega seotud tehnoloogijat, teenuseid ja / või veebilehe sisu. Nende töövõtjate juurdepääs teie isikuandmetele on minimaalne ja piirdub vaid töövõtja jaoks vajaliku teabega, mis aitavad neil täita oma ülesandeid meie veebilehel.
Riiklikud institutsioonid, Seaduslikud õigused ja Kohtumenetlus. Picture Happy võib jagada sinu isikuandmeid erinevate riiklike institutsioonidega vastusena kohtukutsetele, kohtuotsustele või kohtumenetlustele; seaduslike õiguste tagamiseks või nende eest seismiseks või oma vara kaitsmiseks; kaitseks õiguslike nõuete eest; või teiste seadusest tulenevate nõuete täitmiseks. Sellistel juhtudel jätame me endale õiguse tõstatada või loobuda oma juriidilistest õigustest. Samuti võime jagada sinu isikuandmeid, kui usume, et on asjakohane uurida ebaseaduslikke või kahtlasi toiminguid, ennetada või võtta käsile meetmed; kaitsta Picture Happy'it, meie veebilehte, meie kasutajaid, kliente või teisi; ning kõike seda, mis on seotud meie Kasutustingimuste ja muude lepingutega.
Andmete avalikustamine hankijatele. Picture Happy võib avalikustada ja / või edastada sinu isikuandmed uutele omanikele, nende esindajatele või muule seaduslule õiglusjärglasele seoses ettevõtte müügi, ühinemise või ümberkorraldustega, mis on osaliselt või täielikult seotud Picture Happy omandi, ettevõtte või varade müügiga ja mis on seotud sinu isikuandmetega.

Isikuandmete säilitamise leping


Säilitame sinu Isikuandmeid vaid niikaua, kui see on isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks vajalik. Igal konkreetsel juhul sõltub isikuandmete säilitamise aeg andmete kogumise ja kasutamise eesmärkidest ja / või selleks, et olla kooskõlas kehtiva seadusandlusega ja ka, et defineerida, täita ja kaitsta meie seaduslikke õigusi.

Isikuandmete konfidentsiaalsus ning turvalisus


Leiame, et sinu andmete konfidentsiaalsus ja turvalisus on äärmiselt oluline. Kasutame tööstusharu standardseid füüsilisi, tehnilisi ja administratiivseid turvameetmeid, et sinu isikuandmete konfidentsiaalsus ja turvalisus oleks tagatud ning ei jaga teavet kolmandate isikutega, välja arvatud juhtudel kui käesolevas privaatsuspoliitikas pole sätestatud teisiti või erijuhtudel kui antud avalikustamine on vajalik, näiteks füüsilise ohu korrale sinu või teiste vastu, ning vastavalt kehtivale seadusandlusele. Kuna Internet ei ole 100 % turvaline keskkond, ei saa me tagada isikuandmete turvalisust ning eksisteerib mõningane oht, kus volitusteta kolmas osapool võib leida võimaluse kuidas tungida läbi meie turvasüsteemide või internetis teabe edastamise hetkel seda omastada. Oled vastutav oma sisselogimisandmete turvalisuse kaitsmise eest. Pane tähele, et suhtlus e-posti teel ei ole tavaliselt krüpteeritud ja seetõttu ei saa antud suhtlusviisi pidada turvaliseks.

Isikuandmete uuendamine ja kustutamine


Oma isikuandmetega seoses on sul konkreetsed õigused. Sa omad ligipääsu oma isikuandmetele ja võid kinnitada nende õigsust ja ajakohasust, või valida, kas soovid või ei soovi meilt teavet saada veebilehele sisse logides ja oma kasutajakontot külastades.
Kui soovid oma õiguste kohta lisateavet või soovid mõnda neist kasutada, siis võta meiega ühendust privacy@picturehappy.eu kaudu. Sul on õigus:
  • Pakume ligipääsu sinu isikuandmetele, mis meil on talletatud;
  • keelata oma Isikuandmete kasutamine otseturunduse eesmärkidel;
  • uuendada kõikvõimalikke isikuandmeid, mis on vananenud või ebatäpsed;
  • kustutada kõik Isikuandmed, mida oleme sinu kohta talletanud;
  • piirata viisi kuidas me sinu Isikuandmeid töötleme;
  • edastada sinu isikandmeid kolmandate osapoolte teenusepakkujatele ja teenuste osutamiseks;
  • jagada sinuga sinu isikuandmete koopia teavet, mis on sinu kohta talletatud.

Püüame vastata igale e-kirjale nii kiiresti kui võimalik ja esitada oma vastused seaduses sätestatud aja jooksul. Siiski tuleb meeles pidada, et meie andmebaasides, juurdepääsuregistrites võib sisalduda või mitte sisalduda sinu isikuandmed. Palun arvesse võtta, et teatavatel erandlikel asjaoludel, teatud isikuandmed võivad sellistele taotlustele mitte kohalduda, sealhulgas juhul, kui peame sinu isikuandmete töötlemist jätkama, et täita seadusest tulenevaid nõudeid.
Kui saadad meile e-kirja taotluse, võime paluda, et edastaksid meile teavet, mis lubab meil sinu isikut tuvastada.

Küsimused, ettepanekud ja kaebused


Kui sul on privaatsusega seotud küsimusi, ettepanekuid, lahendamata probleeme või kaebusi, siis võta meiega ühendust privacy@picturehappy.eu.
Meie andmekaitse spetsialist püüab kõigile Isikuandmetega seotud küsimustele vastuse leida privacy@picturehappy.eu.

Privaatsuspoliitika tingimused


Soovime teavitada, et vaatame oma privaatsuspõhimõtteid aeg-ajalt üle ja et neisse võidakse sisse viia muudatusi. Kõik muudatused, uuendused või täpsustused jõustuvad kohe pärast meie veebilehel avaldamist. Teavitame sind privaatsuspoliitikas tehtud muudatustest avaldades teavituse oma Veebilehel mõistliku aja jooksul peale uuenduste sisse viimist. Soovitame aeg-ajalt seda lehte külastada, et tutvuda Privaatsuspoliitika uusima versiooniga.

Teave laste kohta, kes on alla 13-aastased


Picture Happy usub laste privaatsuse kaitsesse. Seetõttu ei kogu me ise teadlikult kuni alla 13-aastaste isikute Isikuandmeid oma veebilehel ja ükski meie veebilehe osa ei ole spetsiaalselt mõeldud kuni alla 13-aastastele isikutele. Kui sa oled 13-aastane või alla selle, siis ära seda Veebilehte mingil ajal ega ka mingil viisil kasuta. Võtame käsile asjakohased meetmed ja kustutame isikute andmed, kes on nooremad kui 13-aastased ja kelle andmed on meie Veebilehel vanemate nõusolekuta kogutud ja / või kelle kohta oleme saanud andmete kustutamise taotluse.